Nyheder

 Sådan bliver du henvist til et ophold på REHPA!

REHPA er nu officielt åbnet som Danmarks nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Når du har været i dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på et af vores ophold i Nyborg.

Vi har forsøgt at gøre det så enkelt som muligt at søge om plads på et af vores ophold på REHPA. Følg venligst de fire skridt:

  1. Hent og udfyld vores henvisningsskema Er du myelomatosepatient, bruges dette henvisningsskema
  2. Vælg det af vores aktuelle ophold, der passer bedst til dig/din sygdom
  3. Din egen læge eller lægen fra hospitalet skal udfylde og underskrive side 2
  4. Send den udfyldte og underskrevne henvisning til: REHPA • OUH Sygehusenheden i Nyborg • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Vær opmærksom på, at du tidligst kan sende din henvisning fire måneder før den ønskede uge. Er du i tvivl om noget i forbindelse med at søge en plads, er du altid meget velkommen til at kontakte os på: 30 57 10 59 • rehpa.ophold@rsyd.dk

HVEM KAN DELTAGE? For at kunne deltage på et af forløbene skal du:

  • Have en nuværende eller tidligere kræftsygdom.
  • Have behov for hjælp til at håndtere de problemer, som din sygdom har medført. Problemerne kan være en direkte konsekvens af sygdommen og/eller af behandlingen. Problemerne kan være af forskellig art, f.eks. fysisk, psykisk, socialt eller i forhold til det at være menneske med/efter alvorlig sygdom.
  • Kunne deltage aktivt i REHPA-forløbet, som begynder med et ophold på 5 dage med fællesundervisning, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, individuel vejledning og fællesskab med ligestillede. Efter 12 uger hjemme afsluttes forløbet med et opfølgningsophold på 2 dage.
  • Kunne klare dig selv, da et REPHA-ophold ikke rummer mulighed for personlig hjælp.
  • Være indstillet på at bidrage til REPHA’s vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interviews mv.
  • Kunne tale og forstå dansk.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

For yderligere oplysninger gå ind på hjemmesiden www.rehpa.dk

 

 

Landsindsamlingen søndag den 8. april 

På landsplan forventer Kræftens Bekæmpelse et resultat på 33,4 mio, når de sidste indbetalinger er kommet ind. Ca. 2 mio mindre end sidste år.
Det alt for gode vejr, der holdt mange mennesker hjemmefra og de mange indsamlinger, der de seneste år har skabt øget konkurrence om såvel indsamlere som penge, påvirkede indsamlingsresultat negativt.
Når nedgangen ikke har været større skyldes det, ud over de frivilliges utrættelige indsats, også den enorme opbakning, der er i befolkningen til såvel vores lokale indsats som til Kræftens Bekæmpelses arbejde generelt. Der er kun grund til at være utrolig stolt over det opnåede resultat!
I Nyborg Kommune blev resultaterne:
Nyborg    2018= 126.758 kr. mod 2017= 142.203 kr.
Ullerslev 2018=   34.722 kr. mod 2017=   40.037 kr.
Ørbæk     2018=   64.336 kr. mod 2017=   58.516 kr.
Ørbæk havde en flot fremgang på 6000 kr., hvorimod Nyborg og Ullerslev havde en tilbagegang.
Mange tak til alle de frivillige indsamlere i hele kommunen. I gør en stor indsats til kampen mod cancer.

 

Generalforsamling og foredrag om alternativ behandling og cannabis

Generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019  kl. 19.00 på Nyborg Strand.
Efter generalforsamlingen kl. ca. 20.00 er der foredrag ved projektleder Nanna Cornelius fra Kræftens Bekæmpelse om alternativ behandling og cannabis.
Nanna har en solid baggrund som forsker og har arbejdet mange år på Skejby Universitets Hospital og Rigshospitalet.
Foredraget varer 1 1/2 time.
Bestyrelsen er vært ved kaffe/te og småkager. Vand skal købes.

 

 

Lokalforeningen søger ny kampagneleder

Lokalforeningens kampagneleder stopper i 2019. Derfor søger vi allerede nu en ny kampagneleder til at tage sig af Nyborg og omegn.
Det frivillige arbejde består bl.a. i at skaffe frivillige indsamlere til Landsindsamlingen som normalt afholdes først i april.
Vedkommende skal sørge for bestilling af materialer til landsindsamlingen – pakke taskerne med materialerne – og aflevere dem hos indsamlerne. I øjeblikket har vi ca. 150 trofaste indsamlere som skal kontaktes hver gang. Skulle der være en eller to som har lyst til at overtage det frivillige arbejde kan formanden Allan Nielsen kontaktes.
Det er ikke en nødvendighed at være medlem af bestyrelsen.

 

Nyborg lokalforening fylder 90 år i 2018

Kræftens Bekæmpelse fylder 90 år i oktober 2018, men har valgt ikke at markere fødselsdagen – det vil man først gøre, når Kræftens Bekæmpelse fylder 100 år.
Nyborg lokalforening blev oprettet den 14. december 1928 og har valgt at afholde en lille reception i dagens anledning fredag den 14. december i Korsbrødregårdens konfirmandstue fra kl. 13.00-15.00.
Det vil glæde lokalforeningen at se tidligere bestyrelsesmedlemmer, frivillige, medlemmer og venner
Vi byder på lidt mundgodt.
Eventuelt gave kunne være et bidrag til Kræftens Bekæmpelse

 

Nyt tilbud til pårørende

Pårørende til et familiemedlem med svær eller kronisk sygdom, kan nu få støtte og vejledning til at mestre hverdagen som pårørende.
I kan læse mere om tilbuddet på dette link:
http://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2018/Oktober/LaR-AT-TackLE-hverdagen-som-parorende.
Anne-Sofie Krogh Clausen, pårørendekonsulent
Sundhed og Forebyggelse