Nyheder!

Lokalforeningen vil på et senere tidspunkt
indkalde til infomøde om floorball

Projektet floorball til nuværende og tidligere kræftpatienter og evt. deres pårørende.
Vi har haft kontakt til Nyborg Firmasport for et samarbejde som er blevet modtaget meget positivt.
Nyborg Firmasport har på nuværende tidspunkt oprettet et floorballhold, der holder til i Idrætscentret under ledelse af Benny Andersen (Brunse).
Når coronakrisen er overstået  indkalder vi til et infomøde i Idrætscentret, så interesserede kan se spillets finesser!
Indkaldelse til Infomødet vil fremgå her på hjemmesiden og i Nyborg Lokalavis

Lokalforeningen søger stadig efter en ny kampagneleder

Lokalforeningen søger en ny kampagneleder til at tage sig af Nyborg og omegn. Det frivillige arbejde består bl.a. i at skaffe frivillige indsamlere til Landsindsamlingen som normalt afholdes først i april.
Vedkommende skal sørge for bestilling af materialer til landsindsamlingen – pakke taskerne med materialerne – og aflevere dem hos indsamlerne. I øjeblikket har vi ca. 150 trofaste indsamlere som skal kontaktes hver gang. Skulle der være en eller to som har lyst til at overtage det frivillige arbejde kan formanden Allan Nielsen kontaktes.
Det er ikke en nødvendighed at være medlem af bestyrelsen.

Foredrag til Pårørende!

Foredraget, der henvender sig til Pårørende til kræftpatienter,
vil blive forsøgt gennemført til september på Nyborg Strand. 
Vi håber til den tid at samlingsforbuddet er ophævet til mindst 25 pers.
Der vil være tilmelding til foredraget.
Foredraget ledes af Lizza Rasmussen fra Kræftrådgivningen i Odense.
Der er sat en time af til foredraget, men med spørgsmål kan det vare lidt længere.

Generalforsamlingen 23. marts

Beretningen og regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen blev udvidet til 7 medlemmer og ingen suppleanter.
De nye medlemmer kan ses under bestyrelsen.
Aktivitetplan blev godkendt som indeholder:
Gå foråret i møde?
Bevægelighedstræning i svømmehallen?
Floorball i Idrætsparkhallen?
Lyserød Lørdag først i oktober?

Bestyrelsen kontituerer sig, når samlingsforbuddet er ophævet til 10 personer indendørs!