Nyheder

 Sådan bliver du henvist til et ophold på REHPA!

REHPA er nu officielt åbnet som Danmarks nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Når du har været i dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på et af vores ophold i Nyborg.

Vi har forsøgt at gøre det så enkelt som muligt at søge om plads på et af vores ophold på REHPA. Følg venligst de fire skridt:

  1. Hent og udfyld vores henvisningsskema Er du myelomatosepatient, bruges dette henvisningsskema
  2. Vælg det af vores aktuelle ophold, der passer bedst til dig/din sygdom
  3. Din egen læge eller lægen fra hospitalet skal udfylde og underskrive side 2
  4. Send den udfyldte og underskrevne henvisning til: REHPA • OUH Sygehusenheden i Nyborg • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Vær opmærksom på, at du tidligst kan sende din henvisning fire måneder før den ønskede uge. Er du i tvivl om noget i forbindelse med at søge en plads, er du altid meget velkommen til at kontakte os på: 30 57 10 59 • rehpa.ophold@rsyd.dk

HVEM KAN DELTAGE? For at kunne deltage på et af forløbene skal du:

  • Have en nuværende eller tidligere kræftsygdom.
  • Have behov for hjælp til at håndtere de problemer, som din sygdom har medført. Problemerne kan være en direkte konsekvens af sygdommen og/eller af behandlingen. Problemerne kan være af forskellig art, f.eks. fysisk, psykisk, socialt eller i forhold til det at være menneske med/efter alvorlig sygdom.
  • Kunne deltage aktivt i REHPA-forløbet, som begynder med et ophold på 5 dage med fællesundervisning, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, individuel vejledning og fællesskab med ligestillede. Efter 12 uger hjemme afsluttes forløbet med et opfølgningsophold på 2 dage.
  • Kunne klare dig selv, da et REPHA-ophold ikke rummer mulighed for personlig hjælp.
  • Være indstillet på at bidrage til REPHA’s vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interviews mv.
  • Kunne tale og forstå dansk.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

For yderligere oplysninger gå ind på hjemmesiden www.rehpa.dk

 

 

Landsindsamlingen søndag den 8. april 

På landsplan blev resultatet på ca. 33 mio – næsten samme resultat som sidste år.
Årsagen til nedgangen i Nyborg skal findes ved, at vi ikke fik besat ca. 18 distrikter. Det bevirkede et tab på ca. 18.000 kr.
Nogle frivillige måtte melde fra af private årsager.
I Nyborg Kommune blev resultaterne:
Nyborg    2018= 118.079 kr. mod 2018= 126.758 kr.
Ullerslev 2018=   32.342 kr. mod 2018=   34.722 kr.
Ørbæk     2018=   58.979 kr. mod 2018=   64.336 kr.
Ørbæk havde desværre en tilbagegang på ca. 6000 kr. – Ullerslev holdt skinnet på næsen med en lille tilbagegang – hvorimod resultatet for Nyborg var den største tilbagegang i mange år.
Mange tak til alle de frivillige indsamlere i hele kommunen. I gør en stor indsats til kampen mod cancer.

 

Lokalforeningen søger ny kampagneleder

Lokalforeningens kampagneleder stopper i 2019. Derfor søger vi allerede nu en ny kampagneleder til at tage sig af Nyborg og omegn.
Det frivillige arbejde består bl.a. i at skaffe frivillige indsamlere til Landsindsamlingen som normalt afholdes først i april.
Vedkommende skal sørge for bestilling af materialer til landsindsamlingen – pakke taskerne med materialerne – og aflevere dem hos indsamlerne. I øjeblikket har vi ca. 150 trofaste indsamlere som skal kontaktes hver gang. Skulle der være en eller to som har lyst til at overtage det frivillige arbejde kan formanden Allan Nielsen kontaktes.
Det er ikke en nødvendighed at være medlem af bestyrelsen.

 

Nyt tilbud til pårørende

Pårørende til et familiemedlem med svær eller kronisk sygdom, kan nu få støtte og vejledning til at mestre hverdagen som pårørende.
I kan læse mere om tilbuddet på dette link:
http://www.nyborg.dk/da/Nyheder/2018/Oktober/LaR-AT-TackLE-hverdagen-som-parorende.
Anne-Sofie Krogh Clausen, pårørendekonsulent
Sundhed og Forebyggelse