Nyheder!

Nyheder!

Landsindsamlingen i år 2020 bliver
søndag den 29. marts

Årsagen til nedgangen sidste år i Nyborg skal findes ved, at vi ikke fik besat ca. 18 distrikter. Det bevirkede et tab på ca. 18.000 kr.
Nogle frivillige måtte melde fra af private årsager.
Alle vores faste indsamlere og nye, der har lyst til et par timers indsamling i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, har allerede nu tilmelde sig hos kampagnelederne.
Men vi mangler frivillige indsamlere, som ikke har noget imod at gå på trapper i boligkomplekser foruden i villakvarterer og stå ved supermarkeder. Vi mangler frivillige i Hjulby, Kogsbølle, Aunslev, Skalkendrup, Bovense og Nordenhuse.
Unge mellem 13-18 år skal gå sammen!

Lokalforeningen søger ny kampagneleder

Lokalforeningens kampagneleder stopper i 2019. Derfor søger vi allerede nu en ny kampagneleder til at tage sig af Nyborg og omegn.
Det frivillige arbejde består bl.a. i at skaffe frivillige indsamlere til Landsindsamlingen som normalt afholdes først i april.
Vedkommende skal sørge for bestilling af materialer til landsindsamlingen – pakke taskerne med materialerne – og aflevere dem hos indsamlerne. I øjeblikket har vi ca. 150 trofaste indsamlere som skal kontaktes hver gang. Skulle der være en eller to som har lyst til at overtage det frivillige arbejde kan formanden Allan Nielsen kontaktes.
Det er ikke en nødvendighed at være medlem af bestyrelsen.

Lokalforeningens generalforsamling bliver
tirsdag den 3. marts

Generalforsamlingen bliver afholdt på Hotel Nyborg Strand tirsdag den
3. marts kl. 19.00. Foredrag kl. ca. 20.00 af læge Stinne Holm Bergholdt, der vil fortælle om sit kræftforløb. Stinne er speciallæge i gynækolog og obstetriker. Stinne bliver interviewet af journalist Lone Mørup.
På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Vi skal finde et nyt bestyrelsesmedlem!
Alle er velkommen!
Vi giver kaffen/te og småkager. Drikkelse kan købes!