Nyheder!

Lokalforeningen vil på et senere tidspunkt
indkalde til infomøde om floorball

På generalforsamlingen oplyste vi et projekt om floorball til nuværende og tidligere kræftpatienter og evt. deres pårørende.
Vi har haft kontakt til Nyborg Firmasport for et samarbejde som er blevet modtaget meget positivt.
Nyborg Firmasport har på nuværende tidspunkt oprettet et floorballhold, der holder til i Idrætscentret under ledelse af Benny Andersen (Brunse).
Når coronakrisen er overstået  indkalder vi til et infomøde i Idrætscentret, så interesserede kan se spillets finesser!
Indkaldelse til Infomødet vil fremgå her på hjemmesiden og i Nyborg Lokalavis

Lokalforeningen søger stadig efter en ny kampagneleder

Lokalforeningen søger en ny kampagneleder til at tage sig af Nyborg og omegn. Det frivillige arbejde består bl.a. i at skaffe frivillige indsamlere til Landsindsamlingen som normalt afholdes først i april.
Vedkommende skal sørge for bestilling af materialer til landsindsamlingen – pakke taskerne med materialerne – og aflevere dem hos indsamlerne. I øjeblikket har vi ca. 150 trofaste indsamlere som skal kontaktes hver gang. Skulle der være en eller to som har lyst til at overtage det frivillige arbejde kan formanden Allan Nielsen kontaktes.
Det er ikke en nødvendighed at være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamling tirsdag den 9. marts
med foredrag til pårørende

Generalforsamlingen afholdes på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 9. marts kl. 19.00. Vi tager forbehold for coronakrisen.
Dagsorden i følge vedtægterne.
Under valg foreslår bestyrelsen en udvidelse  fra 5 medlemmer
til 7 medlemmer og ingen suppleanter.
Som medlem af Kræftens Bekæmpelse er man automatisk medlem af lokalforeningen i sin bopælskommune.
Alle er velkommen. Medlemmer har stemmeret.
Foreningen er vært ved kaffe/te, brød/frugt. Vand købes!
Efter generalforsamling kl. ca. 20.00 vil rådgiver Lissa Mortensen fra Kræftrådgivningen i Odense, holde et oplæg om pårørendes situation for kræftramte.
Der vil blive tilmelding til generalforsamlingen!

2 kr. for et glas vand på Café Anthon
gav 150.000 kr. over 15 år

På grund af coronaviruset er indsamlingen på Café Anthon stoppet efter aftale med Janne, som er ejer af Café Anthon.
Lokalforeningen vil gerne sige mange tak for det flotte beløb. Gennem 15 år, hvor publikum har været flinke til at støtte Kræftens Bekæmpelse ved at betale 2 kr. for et glas vand.
Det hele startede i 2005, da Jim Wichmann var ejer af Café Anthon. Jim sprugte lokalforeningen til hans idé med at stille vand og glas frem til publikum, hvor der så skulle lægges 2 kr. i en bøtte fra Kræftens Bekæmpelse.
Beløbet har mange gange været større og fra forskellige lande.
Janne fortsatte ideen efter overtagelse af Café Anthon.
Lokalforeningen vil her igennem sige Jim og Janne mange tak for deres indsats til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelses landsindsamling bliver søndag den 11. april

Hvis situationen vedr. coronakrisen er blevet acceptabel, håber vi på en indsamling manuelt som vi har gjort gennem mange år.
Der vil bl.a. blive taget forholdsregler i form af mundbind – håndsprit m.m.
Afleveringen af bøtter vil måske blive anderledes ved SparNord, men mere om dette på et senere tidspunkt.
Alle de frivillige indsamlere vil blive kontaktet i det nye år.
Hvis man kan huske det distrikt, man havde lyst til at gå eller stå er man meget velkommen til at kontakte kampagneleder Allan Nielsen.