Nyheder

 Sådan bliver du henvist til et ophold på REHPA!

REHPA er nu officielt åbnet som Danmarks nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Når du har været i dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på et af vores ophold i Nyborg.

Vi har forsøgt at gøre det så enkelt som muligt at søge om plads på et af vores ophold på REHPA. Følg venligst de fire skridt:

  1. Hent og udfyld vores henvisningsskema Er du myelomatosepatient, bruges dette henvisningsskema
  2. Vælg det af vores aktuelle ophold, der passer bedst til dig/din sygdom
  3. Din egen læge eller lægen fra hospitalet skal udfylde og underskrive side 2
  4. Send den udfyldte og underskrevne henvisning til: REHPA • OUH Sygehusenheden i Nyborg • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Vær opmærksom på, at du tidligst kan sende din henvisning fire måneder før den ønskede uge. Er du i tvivl om noget i forbindelse med at søge en plads, er du altid meget velkommen til at kontakte os på: 30 57 10 59 • rehpa.ophold@rsyd.dk

HVEM KAN DELTAGE? For at kunne deltage på et af forløbene skal du:

  • Have en nuværende eller tidligere kræftsygdom.
  • Have behov for hjælp til at håndtere de problemer, som din sygdom har medført. Problemerne kan være en direkte konsekvens af sygdommen og/eller af behandlingen. Problemerne kan være af forskellig art, f.eks. fysisk, psykisk, socialt eller i forhold til det at være menneske med/efter alvorlig sygdom.
  • Kunne deltage aktivt i REHPA-forløbet, som begynder med et ophold på 5 dage med fællesundervisning, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, individuel vejledning og fællesskab med ligestillede. Efter 12 uger hjemme afsluttes forløbet med et opfølgningsophold på 2 dage.
  • Kunne klare dig selv, da et REPHA-ophold ikke rummer mulighed for personlig hjælp.
  • Være indstillet på at bidrage til REPHA’s vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interviews mv.
  • Kunne tale og forstå dansk.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

For yderligere oplysninger gå ind på hjemmesiden www.rehpa.dk

Landsindsamlingen næste år bliver
søndag den 29. marts

Årsagen til nedgangen i år i Nyborg skal findes ved, at vi ikke fik besat ca. 18 distrikter. Det bevirkede et tab på ca. 18.000 kr.
Nogle frivillige måtte melde fra af private årsager.
Alle vores faste indsamlere og nye, der har lyst til et par timers indsamling i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, kan allerede nu tilmelde sig hos kampagnelederne.

Lokalforeningen søger ny kampagneleder

Lokalforeningens kampagneleder stopper i 2019. Derfor søger vi allerede nu en ny kampagneleder til at tage sig af Nyborg og omegn.
Det frivillige arbejde består bl.a. i at skaffe frivillige indsamlere til Landsindsamlingen som normalt afholdes først i april.
Vedkommende skal sørge for bestilling af materialer til landsindsamlingen – pakke taskerne med materialerne – og aflevere dem hos indsamlerne. I øjeblikket har vi ca. 150 trofaste indsamlere som skal kontaktes hver gang. Skulle der være en eller to som har lyst til at overtage det frivillige arbejde kan formanden Allan Nielsen kontaktes.
Det er ikke en nødvendighed at være medlem af bestyrelsen.