Nyheder!

 

Lyserød Lørdag resultatet

Det endelig resultat for Nyborg blev på 18,917 kr. – lidt mere end vi meldte ud først.
Resultatet er det bedste lige siden vi startede brystkræftkampagnen.
Tak til alle, der bidrog til indsamlingsresultatet.
Ullerslev samlede 5.918 kr. ind og Ørbæk 1.070 kr. udover Nyborg.

Ny formand og kasserer i lokalforeningen

Generalforsamlingen tirsdag den 8. marts skete der ændringer i bestyrelsen.
Under valg trak formanden Allan Nielsen og kasserer Birgit Borg sig fra bestyrelsen.
Dorte Sørensen og Lone Smidt blev genvalgt for 2 år.
Ny suppleant blev Line List Schmidt for 1 år.
Genvalg var der også til revisor Svend Erik Stougaard og suppleant Lis Lehmann.
Ny formand blev John Schmidt og ny kasserer Jette Rasmussen.

Foredrag om immunterapi ved kræftlæge Christina H. Ruhlmann
fra  Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, havde 35 personers interesse.
Christina holdt et interessant foredrag – og spørgelysten var stor.   

Immunterapi giver håb for
mange patienter med kræft

Christina H. Ruhlmann,
kræftlæge, Onkologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital

Immunterapi er kommet for at blive! Den relativt nye behandlingsform blev først udviklet til modermærkekræft og har bredt sig til mere end 10 kræftformer, f.eks. lunge-, blære-, nyre-, og hovedhals- og hudkræft.

Immunterapi er primært udviklet til at behandle udbredt kræftsygdom. Hvor prognosen tidligere har været meget dyster for de fleste patienter med f.eks. modermærkekræft med spredning, der ser vi nu i tiltagende grad langtidsoverlevere og tegn på at sygdommen helt forsvinder. Det har været fantastisk at være vidne til den udvikling.  

På OUH blev behandlingen primært indført af overlæge Lars Bastholt. De første patienter blev tilbudt behandling i kliniske forsøg tilbage i 00’erne, og fra 2011 blev den første standardbehandling markedsført og specielt fra 2015 gik det stærkt med de næste behandlinger og mulighed for at kombinere behandlingerne med en større effekt til følge. Der er nye behandlinger under afprøvning, da man fortsat søger at bedre prognosen for patienterne.

Udover at give behandlingen til udbredt kræftsygdom, så tilbyder vi det også til patienter efter operation for modermærkekræft med spredning til lymfeknuder, hvor det nedbringer risikoen for at sygdommen vender tilbage. Vi kan ikke på forhånd vide, hvem der har gavn af behandlingen, og samtidig kan vi heller ikke forudsige, hvem der får bivirkninger.

Langt de fleste patienter tåler immunterapi godt med få eller milde bivirkninger, men der er risiko for alvorlige bivirkninger. Det er afgørende at patienter, pårørende og sundhedspersonale er grundigt informerede om symptomer på immunterapi-bivirkninger, så der kan sættes tidligt ind med undersøgelser og behandling for at undgå, at de udvikler sig livstruende.

Som noget særligt på OUH har vi et meget stærkt samarbejde med alle de afdelinger, der skal hjælpe os med at behandle bivirkningerne, og vi har oprettet Regionalt Center for Immunterapibivirkninger, hvor vi gennem undervisning, konferencer og forskning vil øge sikkerheden for alle vores patienter, der får immunterapi.

Med høj kvalitet i både effekten af immunterapi og i håndteringen af bivirkningerne, så kan vi tilbyde vores patienter behandling i verdensklasse.