Hvem er vi

Lidt om os:

Nyborgs lokalforenings bestyrelse består af 5 personer.

En revisor og en revisorsuppleant.

Herudover er der frivillige som arbejder med forskellige områder inden
for lokalforeningsarbejdet
Der er frivillige kampagneleder i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev

Lokalforeningen har ingen lokale.
Bestyrelsesmøder holdes på skift ved bestyrelsesmedlemmerne.

Der holdes generalforsamling i marts måned.

Henvendelse om hjælp kan ske til et af bestyrelsesmedlemmerne i Nyborg lokalforening.

Medlemstallet for 2019 er 2783 medlemmer, der også er medlem af lokalforeningen i Nyborg. Medlemstallet er faldet over de senere år!