Bestyrelsen

Bestyrelsen 2020

Formand
Allan Nielsen, Møllervangen 152, 5800 Nyborg
Mobil: 28 26 87 85
E-mail: ball@post.cybercity.dk

Kasserer
Birgit Borg, Ravnekærlund 12, 5800 Nyborg.
Tlf. 65 31 23 74
Mobil: 20 41 23 74
E-mail: bibborg@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Dorte Sørensen, Ådalen 8, 5800 Nyborg
Mobil: 40 95 94 65
E-mail:dortesorensen2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Kurt Mortensen, Ravnkærlund 128, 5800 Nyborg
Mobil: 61 46 02 68
E-mail: kum@youseepost.dk

Bestyrelsesmedlem
Margit Ipsen, Bæltbåden 1, 5800 Nyborg
Tlf. 42 63 01 56
E-mail: maipsen@gmail.com

Suppelant
Per Olesen, Østerøvej 7, 5800 Nyborg
Tlf. 22 38 76 22
E-mail: polesen@mail.dk

Rokering i bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Johnny Andersen har været nød til at stoppe før tid.
1. suppleant Margit Ipsen er indtrådt i bestyrelsen.

Revisor
Svend Erik Stougaard, Nordmarksvej 31, 5800 Nyborg
Tlf. 60 63 72 66
E-mail: svenderik.stougaard@gmail.com

Revisorsuppleant
Lis Lehmann, Rønnebærvænget 8, 5800 Nyborg
Tlf. 29 21 76 20

Webmaster
Nicolai C. Nielsen,
E-mail: nicer1988@gmail.com

Kampagneleder for Ørbæk
Birgit Larsen, Ørbæk
Tlf. 27 50 76 55
E-mail: birgit-larsen@outlook.com

Kampagneleder for Ullerslev
Berit Toft Iversen, Højbjergvej 10, Skellerup
Tlf. 27 70 40 51
E-mail: toftskellerup@gmail.com

Kampagneleder for Nyborg
Allan Nielsen, Møllervangen 152, Nyborg
Tlf. 28 26 87 85
E-mail: ball@post.cybercity.dk