Bestyrelsen

Bestyrelsen 2022

Formand
John Schmidt, Rolf Krage Vænge 5, 5800 Nyborg
Mobil: 40 38 86 89
E-mail: john-schmidt@pc.dk

Kasserer
Jette Rasmussen, Gormsvej 12, 5800 Nyborg
Mobil: 50 93 62 68
E-mail: jetteper@rasmussen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Dorte Sørensen, Ådalen 8, 5800 Nyborg
Mobil: 40 95 94 65
E-mail:dortesorensen2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Kurt Mortensen, Ravnkærlund 128, 5800 Nyborg
Mobil: 61 46 02 68
E-mail: kum@youseepost.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lone Smidt, Gl.Vindingevej, 252, 5800 Nyborg
Mobil: 22 96 58 56
E-mail: r.schulz@c.dk

Suppleant:
Line List Smidt,

Revisor
Svend Erik Stougaard, Nordmarksvej 31. 5800 Nyborg
Mobil: 60 63 72 66
E-mail: svenderik.stougaard@gmail.com

Revisorsuppleant
Lis Lehmann, Rønnebærvænget 8, 5800 Nyborg
Tlf. 29 21 76 20

Kampagneleder for Ørbæk
Birgit Larsen, Ørbæk
Tlf. 27 50 76 55
E-mail: birgit-larsen@outlook.com

Kampagneleder for Ullerslev
Berit Toft Iversen, Højbjergvej 10, Skellerup
Tlf. 27 70 40 51
E-mail: toftskellerup@gmail.com

Kampagneleder for Nyborg